Minder Steenkool Voor Een Beter Milieu

De Amerikaanse president Obama wil het voortouw nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. En dat is maar goed ook, de VS is na China de op een na grootste uitstroom van CO2 en zou ‘s werelds sterkste economische natie moeten zijn, een goed voorbeeld voor de energietransitie.

De Amerikaanse regering van Barack Obama vertrouwd met name op het stilleggen van oudere kolencentrales. Ten opzichte van 2005 zouden de CO2-emissies van elektriciteitscentrales tegen 2030 met 32 ​​procent moeten worden verminderd. Wil jij zelf ook direct bijdragen aan een beter milieu? Maak de overstap naar een duurzame aanbieder via de website https://beste-energievergelijker.com/overstappen-energie/.

Klimaat Veranderd Door CO2

Dat deze strategie goed is, staat buiten kijf. De klimaatverandering wordt immers vooral veroorzaakt door broeikasgassen zoals CO2, die worden opgewekt door het opwekken van energie en uitgestoten worden in de atmosfeer. In de VS zullen hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon in toenemende mate fossiele brandstoffen vervangen, met name kolen.

Hier is het de moeite waard om de CO2-intensiteit van de verschillende energiebronnen te beschouwen. Dit geeft aan hoeveel koolstofdioxide wordt geproduceerd door de verbranding van één energiedrager per gegenereerde hoeveelheid energie. Op het gebied van energieopwekking wordt dit vermeld in “gram CO2 / per kilowattuur” (g CO2 / kWh).

Lees ook: alles te weten komen over duurzame zakelijke energie? Kijk hier https://beste-energievergelijker.com/zakelijke-energie/.

Er Wordt Gewerkt Aan Een Goed Plan Voor Duurzaamheid

Om het kilowattuur aan zonne-energie in 10 jaar goedkoper te maken dan het kilowattuur aan kolen of gas, zijn in wezen twee belangrijke dingen nodig.

  1. Goede manier om energie op te slaan die ook betaalbaar is
  2. Technologie om al deze energie opslag met elkaar te verbinden

Beide technologieën zijn al aanwezig, maar ze moeten nog verder worden ontwikkeld. En dat vereist financieel sterke bedrijven en visionairs die bereid zijn veel geld te investeren in de ontwikkeling van dergelijke technologieën voor de energietransitie. Een daarvan is zeker Elon Musk, bekend als PayPal, SolarCity en oprichter van Tesla. Onlangs introduceerde hij de Tesla Powerwall stroomopslag , waarmee hij de energiesector kuste. Hiervoor heeft hij een wereldwijde energie samenwerking afgesproken met het Duitse energie- en IT-bedrijf LichtBlick . Het doel is de intelligente integratie van de nieuwe “Tesla Powerwall Home Battery” in de energiemarkten.

“De nieuwe Tesla-batterijen markeren een mijlpaal, omdat een kosteneffectieve en krachtige opslag een sleuteltechnologie is van de decentrale energierevolutie”, zei LichtBlick oprichter en CEO Heiko von Tschischwitz bij de lancering van het partnerschap. En Lichtblick moet een technologie bieden die enorm waardevol kan zijn. Met het IT-platform “SchwarmDirigent” verbindt LichtBlick lokale producenten en opslagfaciliteiten en verbindt ze met de energiemarkten.

Het bedrijf heeft al een digitale energiecentrale in Duitsland met meer dan duizend lokale eenheden. De Tesla Powerwall-batterijen zijn genetwerkt in de zwerm en absorberen in de toekomst overtollig wind- en zonne-energie en gebruiken het in tijden van kalme en bewolkte omstandigheden in het gebouw of voeden het terug in het netwerk. Consumenten die hun batterijen in de zwerm integreren

De Energiewereld Verandert Steeds Sneller

Experts zijn van mening dat de snelle ontwikkelingen in de energietransitie de gevestigde energiereuzen van de markt kunnen vegen. De bedrijven staan ​​nu al massaal onder druk. Bij RWE daalde het bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2015 met 28 procent en bij E.ON met 13 procent. Met andere woorden, bedrijven zoals E.ON en RWE zijn goed geadviseerd om hun bedrijfsstrategieën te herzien.